SMHSC logoThe Swedish High Speed Club
SMHSC


Startsida

Lördagsnätet

Styrelse

Medlemmar

Så blir du medlem

CW news

Länkar

Kontakta oss

Styrelse SMHSC

Ordförande 

Ingemar 
SMØAIG

sm0aig@gmail.com

 

Webbredaktör

Bulleopr

 
Sekreterare och kassör

Jaan
SM0OEK

swejaan@gmail.com

Bulleopr
Revisor

Jan
SM5AHX

jan.t@home.se

Ex ordf SMHSC

Ledamot

Nils 
SM5AZN

nilgus.sm5azn@telia.com

Valberedning
Award Manager Vakant