SMHSC logoThe Swedish High Speed Club
SMHSC


Startsida

Lördagsnätet

Läs bulletinen

Diplom

Styrelse

Medlemmar

Så blir du medlem

CW news

Länkar

Kontakta oss

Styrelse SMHSC

Ordförande 

Ingemar 
SMØAIG

sm0aig@gmail.com

 

Bulletin opr 

Webbredaktör

 
Sekreterare

Jaan
SM0OEK

swejaan@gmail.com

Bulletin opr

Kassör

Bertie 
SM5CBM

sm5cbm@ssa.se

 

SMHSC postgiro 30 23 47 - 0

 

Ledamot

Nils 
SM5AZN

nilgus.sm5azn@telia.com

Valberedning
Revisor

Jan
SM5AHX

jan.t@home.se

Ex ordf SMHSC
Award Manager Vakant